திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

நேசம்

உலகில் உள்ள உயிர்கள்
எதையும் நீ நேசிக்க வேண்டாம்
உன்னை மதிக்கும்
மனதை காயப்படுத்திவிட்டு!!!