திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

குறை


எப்போது ஒருவர் குறைகள் மட்டுமே
உன் கண்களுக்கு தெரிகிறதோ
அங்கே
உன் காதல் காணாமல் போய்விட்டது ...