திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

தேவதைகள்


தேவதைகள் மண்ணில் பிறப்பதில்லை...
ஆனால் வளர்க்கப்படுகிறார்கள்!!!
எல்லா இல்லங்களிலும் மகள்களாக!!!