திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

சண்டைகள்

சண்டைகள் சங்கடங்களை தரும்
நம்மை விட அதிகமாக
நம் சந்ததிகளுக்கு