திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

நினைவுகள்நாம் நேசித்த உறவு
நம்மை விட்டு பிரிந்தாலும்
நினைவுகள் மட்டும்
நம்மை விட்டு பிரிவதில்லை...