திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

பசிக்கொடுமைஉலகிலேயே கொடுமை
சிரிப்பது போல நடிப்பது..
அதைவிட கொடுமை
பசிக்கும் வயிறை
ஏமாற்றுவது ....