திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

உன் அன்பினில்!!!

மயக்கும் மாலை பொழுதைவிட
உன் அருகாமையில்
மயங்கிகிடக்கிறேன்
உன் அன்பினில்!!!