திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

உறவு

நம்மை நாமாக அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளும்
உறவு கிடைத்தால் நாமும் அதிஸ்டசாலியே!!!