திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

perfect


இங்கே யாருமே perfect கிடையாது...
கடவுளும் தான்!!
சில உயிர்களை படைக்கும் போது
சிறு சிறு பிழைகள் செய்துவிடுகிறார்
சில நேரங்களில்....