திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

கோபம்


சின்ன சின்ன
விஷயங்களுக்கு கூட
உனக்கு கோபம் வந்தால்
பிரச்சினை உன்னிடத்தில் தான்....