திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

காதலுக்காக

எதை வேண்டுமானாலும்
தியாகம் செய்யலாம்
காதலுக்காக!!!
காதலை தவிர....