திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

மௌனங்கள்

சில மௌனங்கள் நிம்மதி தரும்
ஆனால் ,
சில மௌனங்கள் வேதனையும் தரும் !!!