திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

அந்த நொடிஉன்னை கண்களால் கண்ட
அந்த ஒரு நொடியிலேயே
நான் கரைந்து போய்
உன்னுடன் கலந்து விட்டேன் !!