திங்கள், 25 ஜூலை, 2016


உனக்காக யாருமே இல்லை
என எண்ண வேண்டாம்
உனக்காக மட்டுமே துடிக்க
உன் இதயம் இருக்கிறது!!
உலகிற்கு உழைக்க
உன் உடல் இருக்கிறது!!