திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

வான வேடிக்கை !!!


தரையில் இடி இடித்து
காற்றில் சீரிப்பாய்ந்து
வானில் பூ மழையாய்
தீ மழை பெய்து
ஒளியும் ஒலியுமாக
நம்மை மகிழ்விக்கிறது
வான வேடிக்கை !!!