திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

காதல்


உனக்குள் நான் இருக்க
எனக்குள் நீ இருக்க
நமக்குள் காதல்
நம் குழந்தையாக ....