திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

காத்திருப்பு

கனவுகள் மெய்யல்ல!!
என் காதலும் பொய்யல்ல..
காட்சிகள் மெய்யல்ல!!
என் நேசமும் பொய்யல்ல..
உனக்காகவே காத்திருக்கும்,
என் காத்திருப்பும் பொய்யல்ல...