திங்கள், 25 ஜூலை, 2016

காதல்


உயிர் உன்னோடு கலந்துவிட்டது
உலகமே நீ என மாறிவிட்டது!!
உனக்காக துடிக்கிறது என் இதயம்!
உன்னை தான் ரசிக்கிறது கண்கள் !